Dr n. med. Anna Lewitt

Photo Anne Colin MD, badający profilaktykę i higienę żywności. Jest autorką lub współautorką ponad 380 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych lub prezentowanych na konferencjach naukowych i zawodowych w kraju i za granicą, opublikowała dwie monografie i kilka podręczników.